Informacje

Ustawa OZE

 

​- czyli o odnawialnych źródłach energii jest dokumentem prawnym regulującym rozliczenia w sektorze energii odnawialnej. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wprowadzenia nowego systemu wsparcia tego rodzaju energetyki tj. aukcje OZE i system taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji. Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. 

11 marca 2015 roku prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) w wersji uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2015 roku. Ustawa została przyjęta po blisko pięciu latach prac i weszła w życie 4 maja 2015 roku.

Część zapisów ustawy o OZE obowiązuje właśnie od maja 2015r., natomiast rozdział czwarty dotyczący wsparcia i systemu aukcji, miał wejść w życie od 1 stycznia 2016, co finalnie nie doszło do skutku. W maju ubiegłego roku resort gospodarki zgłosił potrzebę nowelizacji ustawy z lutego. W efekcie opóźnień nowelizacja nie została przyjęta. Z tego powodu, a także ze względu na brak rozporządzeń dotyczących m.in. aukcji OZE, konieczna była szybka nowelizacja, bez której system zielonych certyfikatów przestałby działać, a system aukcyjny nie mógłby wejść w życie. 

W efekcie Nowelizacja Ustawy o OZE o pół roku przedłużyła czas funkcjonowania zielonych certyfikatów, przy czym zmieniła termin wejścia w życie na 1 lipca 2016 roku - aukcyjnego systemu wsparcia OZE oraz systemu wsparcia mikroinstalacji - taryf gwarantowanych. Ponadto zgodnie z przyjętą nowelizacją właściciele mikroinstalacji o mocy do 40 kW, którzy uruchomili swoje instalacje przed 1 stycznia 2016 roku także zostali objęci systemem bilansowania tzw. net-meteringiem.

 

Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2016 r.

więcej...

Zadzwoń do nas + 48 65 520 74 34