Informacje

Etapy budowy mikroinstalacji

1. Analiza możliwości budowy

   - do 40 kW nie potrzeba pozwolenia budowlanego

 

2. Analiza doboru wielkości mikroinstalacji na podstawie poboru energii elektrycznej w ciągu roku.

 

3. Przygotowanie projektu koncepcyjnego z danymi o produkcji prądu w danej lokalizacji w ciągu roku - (wniosek o dotację)

4. Przygotowanie dokumentacji do zakładu energetycznego z niezbędnymi załącznikami :

- karta katalogowa panela fotowoltaicznego w języku polskim

- certyfikat panela fotowoltaicznego zgodny z Dyrektywą EMC 2004/108/EC i LVD 2006/95/EC 

- karta katalogowa inwertera 

- certyfikat inwertera zgodny z Dyrektywą EMC 2004/108/EC i LVD 2006/95/EC

- weryfikacja zgodności harmonicznych prądu z : EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-12 (2005) 

- schemat elektryczny instalacji

Zadzwoń do nas + 48 65 520 74 34