Informacje

Nasze cechy:

Ponadto...

 

Nasza firma czynnie od paru lat bierze udział w konferencjach, które przedstawiają możliwości, rozwój i korzyści jakie wynikają z montażu mikroinstalacji, oraz elektrowni fotowoltaicznych na konferencjach, targach "Greenpower" i „Poleko” w Poznaniu, braliśmy również udział w konsultacjach do Ustawy OZE na etapie prac Sejmowych oraz w późniejszym czasie przy nowelizacji ustawy. Jako eksperci uczestniczyliśmy także nad procedowaniem Ustawy na Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28.01.2015r.

Doświadczenie

 

 

 

 

Bezpieczeństwo

 

 

 

 

 

Zaangażowanie

 

 

 

 

Wiedza

Od 6 lat testujemy sprawność urządzeń fotowoltaicznych, sami jesteśmy użytkownikami testowej instalacji w Lesznie, na podstawie której wiele banków w Polsce szacowało ryzyko i przychód oraz zasadność przygotowania kredytów bankowych.

Połączenie doświadczenia naszego partnera firmy Oberhauser (ponad 100MW zbudowanych instalacji) z wiedzą nt. uwarunkowań prawnych oraz z naszym zapleczem w Polsce powoduje, że klienci mogą nam zaufać i czuć się bezpiecznie powierzając swoje inwestycje w swoje ręce. 

Bierzemy czynny udział w konferencjach, które przedstawiają możliwości, rozwój i korzyści płynące z inwestycji w fotowoltaikę. Braliśmy również udział w "Polskim Kongresie Energii Odnawialnej" w Katowicach, który odbywał się z inicjatywy premiera Waldemara Pawlaka.

Na licznych spotkaniach w gminach przedstawiamy możliwości produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacjach oraz ich czas zwrotu, przy wykorzystaniu programu pozyczek PROSUMENT. 

Zadzwoń do nas + 48 65 520 74 34